A Hálózat a Színházért Alapítvány

2020 március 24. kedd, 10:51

Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány közvetett célja a magyar színházi élet, művészet és kultúra megőrzéséhez, ápolásához és fejlesztéséhez való hozzájárulás, valamint az ehhez szükséges anyagi és egyéb nélkülözhetetlen feltételek pályázati és más támogatási forrásokból való megteremtése. A közvetett célt a közvetlen célok szolgálják, amelyek a jelen Alapítvány célkitűzése alapján a következők:

  1. a magyar színházi életben kiemelkedő szerepet játszó személyek és intézmények tevékenységének az internet segítségével történő elősegítése és bemutatása, valamint az ehhez szükséges eszközök és hozzáférési lehetőségek megteremtése;
  2. minden olyan törekvés támogatása, amely a modern kommunikációs eszközök használatát segíti elő a művészetek, ezen belül is elsősorban az előadóművészet körében;
  3. olyan hálózati, vizuális alkotások, színházi előadások létrehozása és/vagy támogatása, amelyek kapcsolatot teremtenek a hagyományos és a modern eszközöket használó művészeti irányzatok között;
  4. a Színház.org és a Színház.info elnevezésű internetes weboldalakműködéséhez szükséges anyagi feltételek pályázati és egyéb forrásokból való megteremtése, a lapok kiadása.
  5. a színházi alkotók és egyéb művészek képzése az internet és a mobil kommunikációs eszközök, vizuális média eszközeinek használatára;
  6. releváns színházi vagy egyéb kulturális értéket képviselő gyűjtemények, hagyatékok, előadások, művészi alkotások digitalizálása, rögzítése, archiválása és megőrzése az utókor számára;
  7. olyan kutatások, jövőképek, szoftver és/vagy hardver fejlesztések, tervek, stratégiák elkészítése, amelyek a művészek körében elősegítik a kommunikációs eszközök és az internet használatának terjedését;
  8. olyan virtuális közösségek, illetve hálózatok megteremtése és/vagy működésük támogatása, amelyek művészeti közösségeket, esetenként szakmákat vagy szakterületeket fognak össze;
  9. művészeteket, művészi irányzatokat feldolgozó adatbázisok létrehozása és/vagy működtetése, esetleg működésének támogatása.

Az Alapítvány távlati célja a magyar színházi kultúrához kapcsolódó kiemelkedő kulturális teljesítmények és életművek minél szélesebb körben való bemutatása, ismertté tétele, valamint ezeknek a teljesítményeknek közérthető formában történő továbbítása és népszerűsítése a társadalom felé.

Az Alapítvány hosszú távú céljai közé tartozik továbbá a megteremtett alternatívák, szolgáltatások igénybevételének a felhasználók számára történő lehetőség szerinti ingyenessé tétele.

Az Alapítvány hosszú távú célja az is, hogy a kiemelkedő teljesítményeket és életműveket megismertesse a társadalom tagjaival, illetőleg a fentiekben kifejtett rendszerének működtetésével egy olyan kulturális környezetet teremtsen egy előremutató társadalmi pezsgés megteremtésével, amely már önmagában erősíti a teljesítmények társadalmi megbecsülését és ösztönzését.

Az Alapítvány adatai:

Elnevezése: Hálózat a Színházért Alapítvány
Címe: 1012 Budapest Lovas út 32.
Adószáma: 18113066-1-41,
Statisztikai számjele: 18113066-949956901
elérhetősége: office@filmworks.hu, +36 70 398 96 82